اینجانب هم اکنون دانشجو ترم دوم کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -طراحی کاربدب می باشم

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ابهر ابهر از سال 1388 تا 1392
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی دانشگاه ازاد اسلامی -,واحدیادگار امام تهران از سال 1393 تا 0

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیمتوسطمتوسطمتوسط
اشنایی در سطح مقماتی

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است